Editura Altip | Tipar - Cărţi, Albume, Cataloage, Ziare, Reviste, Afişe, Pliante, Fluturaşi! Acasă  |  Contact
Slide Show
Se incarca...
 
 
 
 
 
 
 
 

Romana

English
EDITURA


EDITURA ALTIP

   Performanţele economice ale unei edituri reprezintă o consecinţă firească a unui management eficient care a reunit activităţile într-un circuit clar definit, pentru îndeplinirea tuturor cerinţelor.
   Anul 1998, anul înfiinţării editurii, a reprezentat un an de referinţă. Seriozitatea, promptitudinea, demersurile pentru calitate şi profesionalism au  atras aprecieri şi recunoaşterea nu numai pe plan local ci şi în ţară.
     Acreditarea de către CNCSIS a fost confirmarea valorică, reflectarea încrederii clienţilor, planul editorial îmbogăţindu-se de la o zi la alta. Sub sigla editurii ALTIP au văzut lumina tiparului lucrări de o înaltă ţinută, aparţinând Muzeului Brukenthal şi ASTRA Sibiu, muzeelor şi universităţilor din Timişoara, Hunedoara, Alba Iulia. Credit am înregistrat inclusiv din partea Guvernului României fiind editate cu succes lucrări pentru Departamentul Relaţii Interetnice.
Numărul de apariţii în editură în anul 2007-2009 a fost de peste 200 publicaţii, cărţi ştiinţifice şi cataloage de artă şi cultură, albume şi monografii, reproduceri, carte şcolară, carte pentru copii.

Unele dintre publicaţiile apărute în editură au participat la:
- expoziţiile în aer liber din Dumbrava Sibiului, expoziţie organizată de Muzeul ASTRA Sibiu;
- expoziţia Muzeului Brukenthal Sibiu, Piaţa Mare, Piaţa Mică – Sibiu Capitală Europeană 2007;
- expoziţia de iconografie organizată de Muzeul Naţional al Unirii Alba Iulia;
- expoziţia de albume şi carte de la Galeriile de Artă Alba Iulia cu prilejul serbării Zilei Naţionale a României - 1 Decembrie 2008.

   Cărţile, pliantele, cataloagele, broşurile editate la ALTIP se regăsesc în colecţiile Brukenthal, Universitatea „Lucian Blaga” Sibiu, ASTRA Sibiu, Muzeului Naţional al Unirii Alba Iulia, Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia, Biblioteca judeţeană „Lucian Blaga” Alba. Editura a participat anual la expoziţia de carte organizată cu prilejul Festivalului Internaţional „Lucian Blaga”  alături de alte edituri din întreaga ţară, la expoziţii organizate de Muzeul Brukenthal, ASTRA Sibiu şi ExpoTransilvania Cluj-Napoca obţinând importante distincţii, binemeritate aprecieri şi recunoaştere.Acasă  |  Contact